top of page

תנאי תשלום בחנות

ברכישה עד 500₪

ניתן לשלם רק באופן מקוון בכרטיס אשראי, חשבון וקבלה ישלחו במייל חוזר

ברכישה מעל 500₪

ניתן לשלם באופן מקוון בכרטיס אשראי, חשבון וקבלה ישלחו במייל חוזר
או בהעברה בנקאית / שיק:
העברה בנקאית​

יש לבצע העברה למוטב:

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - פירסט

חשבון 778422/33, סניף מרכזי (800)

בנק לאומי (10)

את האסמכתא הבנקאית יש לשלוח למייל info@firstisrael.org.il
חובה לציין במייל את מס' הקבוצה, את מס' ההזמנה ואת שם החברה / עמותה, חשבון וקבלה ישלחו במייל חוזר
 

שיק

את השיק יש לצלם על רקע כהה, ללא ספח ועם תוספת קרוס "למוטב בלבד"

ולשלוח את הצילום במייל info@firstisrael.org.il

חובה לציין במייל את מס' הקבוצה, את מס' ההזמנה ואת שם החברה / עמותה, חשבון וקבלה ישלחו במייל חוזר

אנא שמרו את השיק אצלכם למשך 3 ימי עסקים, על מנת לוודא שהוא אינו חוזר.

bottom of page