top of page

תנאי הרכישה

ברוכים הבאים לאתר חנות האינטרנט של ארגון FIRST ישראל (להלן בהתאמה: "האתר", "הארגון").

 • התנאים המופיעים להלן כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ''א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו ובכל מקרה של התנגשות הוראות הדין גוברות.

 • הרכישה באתר מתאפשרת לקבוצות FIRST ישראל בלבד. FIRST ישראל שומר לעצמו את הזכות שלא לקיים הזמנות אשר קיים חשש כי הן אינן לשימושה של קבוצה הרשומה ב-FIRST ישראל. 

 • לרשות לקוחותינו שלושה מסלולי רכישה:

 • כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות ללא חובת הנמקה של FIRST ישראל. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה ע"י הלקוחות על בסיס כל הקודם ועד לגמר המלאי.

 • ככלל, מועדי האספקה יהיו עד 5 ימי עסקים ממועד אישור התשלום עבור מוצרים מהמלאי.
  עבור מוצרים אחרים, זמן האספקה יהיה בהתאם לזמני יבוא, אשר משתנים מעת לעת ובהתאם לסוג המוצר.

 • אין מכירה סיטונאית. FIRST ישראל שומר לעצמו את הזכות שלא לקיים הזמנות אשר קיים חשש כי הן אינן לשימושו הישיר של הרוכש. 

 • התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.

 • השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה על ידי FIRST ישראל בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הרוכש. עד אשר הושלם הליך המכירה, המוצר שנרכש יהיה בבעלות FIRST ישראל.

 • FIRST ישראל לא ישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות ובהתאמה כלשהי של המוצרים ללקוח, לאופן שימושם, טיבם, התאמתם לצרכי הלקוח ו\או למפרט טכני.

 • FIRST ישראל לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של הארגון ו/או בנסיבות שאינן בשליטתו.

 • מבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי הארגון יהיה רשאי למנוע גישה מלקוח אשר, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תנאים אלו.

 • הארגון לא יהיה אחראי על שימוש במוצר או על תוצאות שנגרמו משימוש במוצר שלא בהתאם לייעודו המקורי ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או שלא בהתאם לתנאי האחריות ו/או החוק ו/או הדין או לשימוש בתנאים חורגים ו/או להתקנה שהתבצעה ע"י הלקוח ו/או ע"י צד ג'.

 • הארגון עושה כל שביכולתו על מנת לספק ללקוח חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות גישה לאתר מעת לעת.

 • הלקוח מאשר, כי עם ביצוע הזמנה באתר הארגון, הארגון רשאי, והוא שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בפרטיו הרשומים באתר לצורך משלוח הודעות, עדכונים או דיוור פרסומי מטעם הארגון.

 • מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. לארגון שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

 • במקרה של חשש ו/או חשד להפרת זכויות יוצרים באתר, יש לפנות במייל ו/או בכתב ו/או בטלפון לארגון ואנו נדאג להסיר את החומר הרלוונטי מהאתר.

 • הפרטים כפי שהוזנו בטופס הרכישה וכן רישום העסקה במחשבי הארגון באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים הנכונים והמדויקים חלה על הרוכש בלבד. הארגון אינו אחראי בכל מקרה שהפרטים שמולאו בטופס הרכישה שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.

 • הארגון שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלה יחייבו את הלקוח באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, הארגון ממליץ ללקוח לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש הלקוח באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתו לכך. ככל שהלקוח אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

bottom of page