top of page

ערכות המשחק של אתגר ℠FIRST Tech Challenge 2024-2025 INTO THE DEEP זמינות כעת במכירה מוקדמת!

המכירה תסתיים בתאריך 23.6. על מנת לרכוש ערכה במסגרת המכירה יש להעביר תשלום מראש, ולפני מועד הסיום.
צפי הגעה לערכות - תחילת ספטמבר.

FIRST Tech Challenge INTO THE DEEP℠ Game Set

מחירהחל מ- ₪2,150.00
הזמנה מוקדמת - צפי אספקה בתחילת ספטמבר
    bottom of page